Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Đảo - Gánh
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0829.99.99.98  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
250.000.000
QNT   03.9339.9339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 199.000.000
QNT   03.9339.9779  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 179.000.000
QNT   0789.987.789  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
150.000.000
DTH   0858.99.8998  Socodinh  Sim Đảo - Gánh N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
150.000.000
DTH   0829.99.99.91  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
150.000.000
DTH   0829.99.99.95  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
150.000.000
DTH   0829.99.99.96  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 150.000.000
DTH   0829.99.99.97  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 150.000.000
DTH   0823.99.8998  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
100.000.000
DTH   0859.33.9339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 100.000.000
DTH   0826.66.66.62  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 100.000.000
DTH   0823.456.787  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 100.000.000
DTH   0835.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
88.000.000
DTH   0855.55.58.55  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
85.000.000
DTH   0828.88.2882  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
82.000.000
DTH   0825.99.8998  Socodinh  Sim Đảo - Gánh N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
80.000.000
DTH   0856.00.8008  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
80.000.000
DTH   0856.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 80.000.000
KSD   0826.666.636  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
79.000.000
QNT   0919.838.868  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 75.000.000
QNT   0338.668.868  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
75.000.000
QNT   0379.89.67.89  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 70.000.000
DTH   0829.99.97.99  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 70.000.000
DTH   0829.999.969  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 70.000.000
QNT   0365.79.68.79  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 69.000.000
DTH   0817.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
69.000.000
DTH   0823.33.9339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
69.000.000
DTH   0826.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
69.000.000
DTH   0855.33.9339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 69.000.000
DTH   0857.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
69.000.000
DTH   0858.55.9559  Socodinh  Sim Đảo - Gánh N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
69.000.000
KSD   0924.393.979  Vietnamobile  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
KSD   0817.777.757  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
68.000.000
KSD   0817.777.787  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
68.000.000
KSD   0922.223.979  Vietnamobile  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
QNT   0988.986.689  Viettel  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
QNT   0886.838.868  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0817.33.8338  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0822.66.9669  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0823.33.8338  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0823.45.8668  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0825.55.8558  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0826.66.6886  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
68.000.000
DTH   0833.99.6996  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0843.99.8998  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
68.000.000
DTH   0844.86.6886  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
68.000.000
DTH   0853.33.8338  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0858.99.6996  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
68.000.000
DTH   0859.33.8338  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0828.838.848  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0828.88.82.88  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0833.68.66.68  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0857.888.868  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 68.000.000
QNT   0985.855.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0989.365.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
KSD   0769.999.919  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 60.000.000
KSD   0769.999.929  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 60.000.000
QNT   0989.89.9339  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0983.99.9339  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
DTH   0826.66.2662  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
56.000.000
DTH   0856.66.66.62  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
56.000.000
QNT   0357.933.339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0979.828.979  Viettel  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0362.393.979  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0988.893.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
55.000.000
DTH   0828.88.3883  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
54.000.000
DTH   0828.99.6996  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 54.000.000
DTH   0839.88.3883  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
54.000.000
DTH   0828.99.99.95  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 54.000.000
DTH   0839.88.88.83  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
54.000.000
DTH   0828.99.99.93  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 54.000.000
DTH   0833.55.8558  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0853.33.9339  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
52.000.000
DTH   0858.55.5885  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0828.838.858  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
52.000.000
DTH   0828.88.88.84  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
52.000.000
DTH   0858.58.55.58  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 52.000.000
KSD   0795.797.939  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 50.000.000
QNT   0978.838.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
QNT   0997.68.6886  Beeline  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
50.000.000
DTH   0918.33.6886  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 50.000.000
KSD   0828.181.828  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
45.000.000
KSD   0769.999.949  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
LSG   0777.66.66.96  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
QNT   0869.986.689  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
45.000.000
DTH   0817.33.6336  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0823.99.6996  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0825.55.9559  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0825.99.6996  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0828.88.5885  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0828.88.7887  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0828.99.3993  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0828.99.5995  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0828.99.7997  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.22.9229  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.99.2992  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0833.99.3993  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0833.99.5995  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0839.88.2882  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
45.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 25 khách

Hôm nay :1549 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,097,412


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.