Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Số Tiến
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
LSG   0937.456789  MobiFone  Sim Số Tiến N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
1.400.000.000
DTH   0823.45.2345  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 260.000.000
QNT   0789.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 250.000.000
QNT   0818.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
250.000.000
QNT   0888.87.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
180.000.000
QNT   0356.57.58.59  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 179.000.000
QNT   0333.36.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 168.000.000
QNT   0333.38.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 168.000.000
QNT   0383.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 155.000.000
SPG   03588.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
150.000.000
LSG   0911.93.6789  VinaPhone  Sim Số Tiến Chưa phân loại 150.000.000
QNT   0789.987.789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
150.000.000
KSD   082.3456783  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
138.000.000
KSD   082.3456785  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 138.000.000
KSD   082.3456784  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 138.000.000
SPG   0988.31.6789  Viettel  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
130.000.000
LSG   07971.56789  Socodinh  Sim Số Tiến N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
120.000.000
SPG   03577.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 110.000.000
SPG   0332.789.789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
110.000.000
SPG   0367.789.789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
110.000.000
SPG   0362.789.789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
110.000.000
SPG   0352.789.789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
110.000.000
SPG   0387.789.789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 110.000.000
LSG   03740.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
110.000.000
SPG   0985.17.6789  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 100.000.000
SPG   03827.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 100.000.000
DTH   082.3456787  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 100.000.000
KSD   081.2345675  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
99.000.000
QNT   0359.66.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
99.000.000
QNT   0333.12.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
99.000.000
QNT   0389.33.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
99.000.000
QNT   039.4567896  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 99.000.000
LSG   09669.23456  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 95.000.000
QNT   0355.59.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 95.000.000
SPG   03620.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
90.000.000
QNT   0986.68.3456  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 88.000.000
SPG   0816.567.567  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
80.000.000
QNT   0357.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 80.000.000
QNT   0355.99.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 80.000.000
QNT   0389.39.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
80.000.000
QNT   0362.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 80.000.000
QNT   0789.19.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
80.000.000
QNT   0789.83.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
80.000.000
QNT   0358.33.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 75.000.000
QNT   0359.39.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
75.000.000
DTH   0819.78.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
75.000.000
DTH   0828.82.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
75.000.000
SPG   07649.56789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 70.000.000
LSG   0799.93.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
70.000.000
QNT   0382.86.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 70.000.000
QNT   0855.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
70.000.000
QNT   0389.69.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
70.000.000
QNT   0383.12.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 70.000.000
QNT   0789.63.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
70.000.000
QNT   0789.62.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
70.000.000
QNT   0379.89.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 70.000.000
QNT   0329.88.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 69.000.000
KSD   0817.77.7787  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
68.000.000
SLD   0707.89.5678  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0839.33.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
68.000.000
DTH   0859.39.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0843.89.8898  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
68.000.000
LSG   0785.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 65.000.000
LSG   0707.86.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
65.000.000
LSG   0783.66.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 65.000.000
QNT   0396.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0339.26.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 65.000.000
QNT   0328.99.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 65.000.000
QNT   0356.69.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
65.000.000
QNT   0386.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0388.38.8889  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0989.36.5868  Viettel  Sim Số Tiến Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0985.85.5868  Viettel  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0363.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
60.000.000
QNT   0388.87.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
60.000.000
QNT   0352.52.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 60.000.000
QNT   0368.63.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0332.39.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 60.000.000
QNT   0363.38.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 60.000.000
LHN   0829.18.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
55.000.000
QNT   0979.99.1234  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 55.000.000
LHN   0355.17.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
52.000.000
LHN   0817.39.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
52.000.000
DTH   0828.80.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
52.000.000
DTH   0828.81.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0828.83.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
52.000.000
DTH   0828.84.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0828.87.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
52.000.000
SPG   0396.33.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
50.000.000
LSG   0789.789.678  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
50.000.000
LSG   0778.96.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
50.000.000
LSG   0798.93.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 50.000.000
LSG   0783.59.6789  Socodinh  Sim Số Tiến N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
50.000.000
LSG   0774.79.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
50.000.000
LSG   0777.10.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 50.000.000
LSG   0793.77.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
50.000.000
LSG   0785.13.6789  Socodinh  Sim Số Tiến N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
50.000.000
LSG   0708.61.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Chưa phân loại 50.000.000
LSG   0773.18.6789  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
50.000.000
LSG   070.4567898  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
50.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 11 khách

Hôm nay :326 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,087,884


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.