Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
QNT   0985.855.868  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
QNT   0989.365.868  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
65.000.000
D36   0971 06 2222  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 65.000.000
SPG   0965.198.999  Viettel  Sim Tam Hoa Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
60.000.000
SPG   0965.198.999  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
60.000.000
SPG   0965.198.999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
60.000.000
LSG   0962.938.938  Viettel  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 60.000.000
LSG   0966.676.676  Viettel  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 60.000.000
QNT   0969.168.179  Viettel  Sim Thần Tài Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0989.89.9339  Viettel  Sim Thần Tài Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0983.99.9339  Viettel  Sim Thần Tài Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
QNT   0989.89.9339  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0983.99.9339  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
QNT   0983.999.339  Viettel  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
QNT   0969.168.179  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0989.899.339  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
60.000.000
QNT   0983.999.339  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
HNA   0966889899  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
60.000.000
D36   0986 83 5678  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 59.000.000
D36   098 991 7979  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 59.000.000
CBD   0979938939  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 56.300.000
CBD   0987939979  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 56.300.000
QNT   0979.82.8979  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0989.338.779  Viettel  Sim Thần Tài Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
55.000.000
QNT   0988.893.868  Viettel  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
55.000.000
QNT   0979.828.979  Viettel  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0988.893.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
55.000.000
QNT   0979.99.1234  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0989.338.779  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
55.000.000
QNT   0979.991.234  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0979.828.979  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 55.000.000
QNT   0988.893.868  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
55.000.000
D36   0989 52 5678  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
55.000.000
D36   097 886 5678  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
55.000.000
VTT   0962.661.888  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
55.000.000
D36   0962 968 999  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
54.000.000
D36   0985 218 999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 54.000.000
VTT   0988.78.6886  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 52.000.000
SPG   0977.698.999  Viettel  Sim Tam Hoa Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
SPG   0977.698.999  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
SPG   0977.698.999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
QNT   0978.83.8868  Viettel  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
QNT   0978.838.868  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
QNT   0978.838.868  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
50.000.000
QNT   0969.696.596  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 50.000.000
DTH   0988.88.2006  Viettel  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
50.000.000
DTH   0988.882.006  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
50.000.000
DTH   0988.882.006  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
50.000.000
DTH   0988.882.006  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
50.000.000
HNA   098.999.1987  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
50.000.000
STD   0966.39.6669  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 50.000.000
D36   0985 012 012  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 50.000.000
HNT   0976.222.444  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 50.000.000
CBD   0965666879  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
49.000.000
D36   0986 593 888  Viettel  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
48.000.000
D36   0975 188 666  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
47.000.000
LSG   0971.71.0000  Viettel  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 45.000.000
LSG   0979.454.999  Viettel  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 45.000.000
HNA   0983.71.79.79  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
HNA   0985089888  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
CBD   0967769779  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
CBD   0968137999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
D36   0989 517 999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
D36   0985 788 666  Viettel  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
D36   0989 693 666  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
45.000.000
DCM   0977.615.615  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
TST   0965.163.163  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 45.000.000
D36   0975 936 888  Viettel  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
42.500.000
D36   0986 197 197  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 42.000.000
D36   0987 096 999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 42.000.000
TTV   0989191988  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
42.000.000
D36   0983 017 999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 41.500.000
D36   0987 285 888  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
41.500.000
CBD   0963679779  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 41.300.000
D36   0981 293 888  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
41.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
40.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
40.000.000
LSG   0971.15.7979  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 40.000.000
LSG   0971.51.7979  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 40.000.000
LSG   0971.26.7979  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 40.000.000
HNA   0969616886  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
40.000.000
HNA   096.1938999  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
40.000.000
HNA   0989878899  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 40.000.000
D36   098 56 01234  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
40.000.000
NTL   0975.33.88.33  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
40.000.000
QNT   0979.36.6979  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 39.000.000
QNT   0968.79.6679  Viettel  Sim Thần Tài Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
39.000.000
QNT   0972.168.179  Viettel  Sim Thần Tài Chưa phân loại 39.000.000
QNT   0979.366.979  Viettel  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 39.000.000
QNT   0968.79.66.79  Viettel  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
39.000.000
QNT   0979.36.6979  Viettel  Sim Số Tiến Chưa phân loại 39.000.000
QNT   0979.366.979  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 39.000.000
QNT   0968.796.679  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
39.000.000
QNT   0972.168.179  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 39.000.000
TQ9   0976.68.79.68  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 39.000.000
D36   0968 680 680  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
39.000.000
LSG   0971.15.0000  Viettel  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 38.000.000
QNT   0986.98.68.98  Viettel  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 38.000.000
QNT   0986.98.68.98  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 38.000.000
D36   0988 518 666  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 38.000.000
Page :   Trang trước    1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 23 khách

Hôm nay :7 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,076,823


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.