Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Lặp Kép
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
KSD   0833.55.66.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 250.000.000
KSD   0833.55.66.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 250.000.000
QNT   0985.85.6868  Viettel  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
199.000.000
QNT   0988.98.6868  Viettel  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 168.000.000
QNT   0789.33.66.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
168.000.000
DTH   0825.99.88.99  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
150.000.000
KSD   08.6868.2868  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 138.000.000
DTH   0823.33.66.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
100.000.000
DTH   0822.66.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
100.000.000
DTH   0826.66.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 100.000.000
DTH   0859.33.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 100.000.000
QNT   0359.666.789  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
99.000.000
LSG   0764.77.88.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
95.000.000
QNT   0983.99.8989  Viettel  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
95.000.000
QNT   0982.98.6868  Viettel  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
95.000.000
QNT   0993.93.6868  Beeline  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 95.000.000
QNT   0996.96.6868  Beeline  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
95.000.000
DTH   0813.68.8686  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
88.000.000
DTH   0355.66.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 88.000.000
DTH   0833.688.886  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
85.000.000
DTH   085.5555.855  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
85.000.000
DTH   0828.88.22.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
82.000.000
QNT   0995.95.6868  Beeline  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
80.000.000
SLD   0886.55.66.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
80.000.000
DTH   0825.99.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
79.000.000
QNT   0997.97.6868  Beeline  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
70.000.000
DTH   082.9999.799  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 70.000.000
DTH   0837.38.3939  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 69.000.000
DTH   0825.99.66.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
69.000.000
DTH   0855.55.8585  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0822.66.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 68.000.000
DTH   0857.89.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0839.88.55.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0858.55.88.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0814.11.66.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
68.000.000
DTH   0835.66.88.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
68.000.000
DTH   082.8888.288  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 68.000.000
DTH   082.6666.886  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
68.000.000
DTH   0857.8888.68  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 68.000.000
DTH   082.5588.588  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 68.000.000
QNT   03883.8888.9  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
65.000.000
KSD   0836.78.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
60.000.000
KSD   0852.78.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
KSD   0816.78.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
KSD   0817.77.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
60.000.000
LSG   0707.88.8989  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
60.000.000
LSG   0799.88.77.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
60.000.000
LSG   0708.66.88.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 60.000.000
QNT   0983.999.339  Viettel  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
60.000.000
SLD   0886.22.33.44  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 60.000.000
SLD   0886.33.44.55  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
60.000.000
DTH   0858.5555.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 58.000.000
LSG   0903.99.9898  MobiFone  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
55.000.000
QNT   03579.3333.9  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 55.000.000
DTH   0828.82.22.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 54.000.000
DTH   0825.99.33.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 54.000.000
LSG   0936.99.9898  MobiFone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 53.000.000
DTH   0838.88.55.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0819.7777.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
52.000.000
DTH   0858.555.885  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 52.000.000
DTH   0918.96.6868  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 50.000.000
KSD   0922.29.9292  Vietnamobile  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
LSG   0797.22.33.44  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
LSG   0797.55.66.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
LSG   0393.11.22.33  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
SLD   0912.22.33.55  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0828.98.8989  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
45.000.000
DTH   0836.88.8989  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0839.88.8989  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0819.86.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0823.45.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0828.82.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0828.89.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0833.99.3939  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0833.99.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0856.66.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0856.68.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0822.66.99.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
45.000.000
DTH   0825.55.66.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.22.33.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.22.44.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
45.000.000
DTH   0833.22.55.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.22.55.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0833.22.66.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0839.88.99.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0855.55.88.55  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0822.66.33.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0822.66.33.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0828.99.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0833.22.33.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0853.33.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0858.99.77.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0828.822.228  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   0828.955.559  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0825.933.339  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
45.000.000
DTH   082.6666.266  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0825.9999.88  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
45.000.000
DTH   0828.9999.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0857.8888.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
DTH   0859.8888.98  Socodinh  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 45.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 26 khách

Hôm nay :1361 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,097,224


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.