Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Tứ Quý - VIP
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0905.888888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.147.483.647
QNT   0859.555555  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 1.600.000.000
SPG   0375.888888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.300.000.000
DTH   08526.88888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 650.000.000
LSG   09340.88888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
625.000.000
LSG   0937.68.9999  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
600.000.000
LSG   0979.72.9999  Viettel  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 530.000.000
DTH   0786.68.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 450.000.000
LSG   0938.12.9999  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
445.000.000
SLW   0788.68.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
420.000.000
QNT   0789.33.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
390.000.000
LSG   09341.77777  MobiFone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 375.000.000
LSG   09340.55555  MobiFone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 375.000.000
SLW   0898.92.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
360.000.000
QNT   0707.96.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 350.000.000
QNT   0779.86.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
350.000.000
QNT   0766.68.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 350.000.000
LSG   08335.77777  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
300.000.000
PNL   0901.43.8888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
299.000.000
LSG   0938.07.8888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
285.000.000
LSG   0938.71.8888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 285.000.000
LSG   0969.32.6666  Viettel  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 280.000.000
SLW   0898.67.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
270.000.000
DTH   0359.55.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 270.000.000
SPG   03270.88888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 260.000.000
SLW   0779.79.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 250.000.000
LSG   03356.77777  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 250.000.000
DTH   0358.55.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
250.000.000
SPG   0328.89.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
230.000.000
SPG   03591.66666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 230.000.000
GON   0997.72.7777  Beeline  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 220.000.000
LSG   03726.77777  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 220.000.000
SPG   0329.89.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
210.000.000
SPG   0398.82.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
210.000.000
SPG   0376.86.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
210.000.000
SLW   0786.22.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 210.000.000
SPG   0398.86.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
SPG   0398.68.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
200.000.000
SPG   03850.66666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
200.000.000
SPG   03790.66666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
SPG   03520.66666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
LSG   0765.33.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
QNT   0773.56.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
DTH   0769.99.7777  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 200.000.000
DTH   0819.58.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
200.000.000
DTH   0798.93.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
200.000.000
DTH   03869.55555  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
200.000.000
SLW   0392.90.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 199.000.000
SLW   0886.02.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
199.000.000
LSG   0911.28.5555  VinaPhone  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
199.000.000
DTH   03869.33333  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
195.000.000
SPG   0358.86.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 190.000.000
SPG   0326.96.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 190.000.000
SPG   0376.68.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 180.000.000
SPG   0358.82.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
180.000.000
SPG   0398.95.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 180.000.000
QNT   0833.62.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
180.000.000
DTH   0888.32.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 180.000.000
SPG   0922.37.8888  Vietnamobile  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 179.000.000
LSG   0376.99.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 170.000.000
LSG   03981.55555  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
170.000.000
SPG   0378.86.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 160.000.000
SPG   0328.77.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
160.000.000
SPG   0372.99.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
160.000.000
SPG   0366.85.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
160.000.000
SPG   0996.70.8888  Beeline  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
160.000.000
SPG   0997.55.6666  Beeline  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 160.000.000
LSG   0919.31.3333  VinaPhone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 160.000.000
SPG   0339.95.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
SPG   0392.89.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
150.000.000
SPG   0332.89.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
SPG   0359.56.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
SLW   0793.62.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
LSG   0765.51.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
LSG   0373.53.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
LSG   0938.31.7777  MobiFone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
QNT   0789.25.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 150.000.000
SPG   0382.23.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 145.000.000
SPG   0335.12.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 140.000.000
SPG   0385.12.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 140.000.000
SPG   0832.21.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 140.000.000
LSG   0766.52.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 140.000.000
LSG   0765.51.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
140.000.000
LSG   0373.62.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 140.000.000
SPG   0382.12.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0397.87.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0368.77.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
130.000.000
SPG   0377.76.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
130.000.000
SPG   0399.39.6666  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0326.06.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0997.53.8888  Beeline  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
130.000.000
SPG   0996.32.6666  Beeline  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0993.08.6666  Beeline  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
LSG   0764.85.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
130.000.000
LSG   0779.84.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
130.000.000
LSG   0849.94.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 130.000.000
SPG   0352.32.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 120.000.000
SPG   0827.55.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
120.000.000
SPG   0819.31.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
120.000.000
SPG   0853.13.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 120.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 10 khách

Hôm nay :284 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,087,842


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.